De gode eksempler

KOM!❤ Lad os hylde og følge de gode eksempler😃😃😃

Jeg får mange mails og beskeder fra Venligboere som begejstret beskriver hvor godt det går med “venligbo-arbejdet” i forskellige byer landet over.

Det glæder mig hver gang! Hold da op hvor er der mange gode eksempler på at 2 + 2 kan give 5😘
Stor stor anerkendelse skal lyde herfra! Jeg blir simpelthen så glad og stolt når jeg læser sådanne beskeder.

Jeg kan se et mønster:

Noget af det der går igen ved de historier hvor et godt samarbejde med asylcentre beskrives er

DIALOG – ÅBENHED – NYSGERRIGHED – RESPEKT – og VENLIGHED naturligvis

Jeg kan se, at mange har en kontaktperson i den lokale Venligbogruppe – som er bindeled til asylcentret. Og jeg kan se at mange deltager i frivillighedsmøder som nogle asylcentre afholder for alle deres frivillige. Møder hvor man i fællesskab kan nå frem til hvordan man understøtter hinandens arbejde bedst. Hvem gør hvad. Og hvad skal Venligboerne fx. IKKE gøre.

I løbet af de sidste uger har jeg også talt med flere ledere af asylcentrene landet over. De vil gerne samarbejde med Venligboerne – ligesom de gerne vil samarbejde med alle de andre frivillige som de i forvejen har.
Vi skal bare huske at VI bevæger os på DERES grund. Så en god koordinering og respekt for hinandens arbejde (og muligheder) kan være en fordel. De ansatte arbejder under regler og rammer som er sat et andet sted. Sammen kan vi gøre os umage med at få det bedste ud af det meste😊

Merete