Venligboerne får fornem stafet

Venligboerne og Venligboerne Flygtningehjælp blev d. 25.4 en stor anderkendelse rigere.
Netværket/foreningen ”Et Anstændigt Danmark” havde besluttet at opløse sig selv som aktivt netværk, og fortsætter som Facebook og mail netværk fremover. De ville give stafetten videre – som de selv udtrykte det. Dette skete ved et fint arrangement i går på Godsbanen i Århus, her modtogUlrik Goerlich på vegne af Venligboerne, stafetten og kvitterede med flot tale til foreningens medlemmer.

Bodil Hindsholm Hansen fra Et Anstændigt Danmark skriver:
” Det er nu 10 år siden nogle af os grundlagde foreningen ”Et Anstændigt Danmark” ud fra en sorg og indignation over den urimelige behandling af flygtninge, asylansøgere og ”fremmede” og den hårde debattone i vores land.
Vi har holdt møder, skrevet utallige debatindlæg, skrevet til de forskellige ministre, der har skullet varetage udlændinge- og integrationsområdet, deltaget i demonstrationer, vi har forsøgt at afmontere fjendebilleder og påvirke både meningsdannere og ganske almindelige mennesker hen imod en større rummelighed og medmenneskelighed.
Vores mål var naturligvis at gøre os selv overflødige. Det er ikke lykkedes, mildest talt. Faktisk er udviklingen gået i den helt forkerte retning.

Samtidig er der så sket det forunderlige, at menneskelighedens nødvendighed blomstrer op midt i umenneskeligheden, at venligheden rækker en hjælpende hånd ud ikke bare til vore nye medborgere, men til alle, der er i trang. Og gang på gang konstateres det, at et smil bygger den korteste bro til et andet menneske. Venligboer bygger venligbroer, startende i Vendsyssel, der jo bebos af et venligt folkefærd. På kun et par år har venlighedens udstrakte hånd nået ud over Danmark, så de fleste byer nu rummer en hastigt voksende gruppe Venligboer.

Glæde bliver som bekendt dobbelt så stor ved at blive delt, og vi vil gerne dele vores glæde over Venligboernes initiativ.
Et Anstændigt Danmark vil derfor gerne opløse sig selv som forening med forpligtelser til store møder og fællesmøder med valg og nøjes med fremover at være et mail- og Facebooknetværk.”

Med stafetten fulgte, den nu lukkede forenings, aktiver til placering i Venligboernes nye Fond ”Venligboernes Fond” (mere om den senere).

Arrangementet der blev afholdt i forbindelse med overrækkelsen var flot anlagt med tale af tidl. Biskop, Keld Holm og en meget fin og rørende afsluttende generalforsamling i foreningen ”Et Anstændigt Danmark”

Hele arrangementet blev afsluttet med et besøg i Café Venligbo´s hyggelige lokaler i Århus hvor Ina og besætning stod klar med kaffe, the og rundvisning. Tak for det.

Tak til ”Et Anstændigt Danmark” for engagementet og indsatsen.