Venligboernes baggrund

Ideen om Venligboerne udsprang i forbindelse med et sundhedsprojekt i Hjørring Kommune. Merete Bonde Pilgaard var i perioden 2010 – 14 ansat til at fremme sundheden i en bestemt bydel af Hjørring. Man havde undersøgt beboernes sundhedstilstand og konstateret at KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) var udfordret, men den MENTALE sundhed var også udfordret. Mange følte sig ensomme og triste. Der var ikke mange sociale aktiviteter – og de der var, havde folk ikke lyst til at deltage i. Ansatte fra Sundhedscenteret i Hjørring gik systematisk til værks. Bl.a. med rygestopkurser, vægttabshold og gåhold.

 

På et gåhold fandt Merete Pilgaard dog ret hurtigt ud af, at beboerne var mere optagede af uenigheder mellem hinanden, end samtaler om fysisk aktivitets betydning for helbredet. De talte ikke altid lige godt om og til hinanden. De savnede selv en bedre tone, men hvem skulle begynde, når ingen hilste på hinanden. Merete besluttede, at gåholdet kunne være dem, der gik forrest i boligområdet i forhold til venlighed og høflighed i mødet med hinanden. Gåholdet var med på ideen. De tog sammen til foredrag, hvor de lærte om venligheds betydning. De fik ugentlige opgaver, hvor de skulle “træne” venlighed ved fx at sige god morgen, holde døren for andre eller invitere på kaffe.

Gradvist spredte den gode stemning sig – og der gik sport i at være høflig og venlig. Dette kombineret med samarbejdet med kollegaer betød, at den almene sundhedstilstand i området fik et løft. Folk blev med tiden mindre ensomme og mere glade. De fik lyst til at deltage i sociale arrangementer, og de fik overskud til at gå i gang med andre livsstilsændringer, som rygestop, vægttab og motion.

De gode resultater gav Merete Pilgaard lyst til at arbejde videre med venlighed i sin fritid. Hun spurgte derfor fire kvinder i sin omgangskreds, om de ville være med til at gøre Hjørring Kommune til et mere venligt sted at bo i og komme til. Det blev til gruppen, der opfandt Venligboerne. Den oprindelige facebookgruppe hedder Venligboerne. Den blev oprettet i juni 2013. Det var i starten tænkt som en lokal gruppe i Hjørring. Men det har vist sig at give mening for mange andre end Hjørringgensere. Derfor er den nu landsdækkende. Senere opstod undergruppen Venligboerne – Flygtningehjælp, samt diverse lokale grupper.

Stifter

Merete Bonde Pilgaard er uddannet sygeplejerske og arbejder til dagligt som sundhedskonsulent i Sundhedscenteret, Hjørring Kommune. Hun har bl.a. efteruddannelse indenfor kognitiv adfærdsterapi og mindfulness og er meget optaget af den mentale sundheds betydning for mestring af livet generelt.

Hun har mange års erfaring i at arbejde med vaneændringer, og det der fremmer sundheden hos den enkelte og i grupper. Hun ser også venlighed som en vane.

Man kan beslutte sig for, at man vil være mere venlig – ligesom man kan beslutte sig for, at man vil blive bedre til at spise mere sundt. Når man ønsker at lave forandringer, er det hensigtsmæssigt at gøre det med små og overskuelige skridt. Derfor handler Venligboerne også om at øve sig i små venlige gerninger i det daglige, således at det giver mening, energi og overskud.

Om os

Læs mere

Værdier

Læs mere

Flygtningehjælp

Læs mere

Fond

Læs mere