Venligboerne Flygtningehjælp

I forbindelse med, at Hjørring Kommune modtog omkring 500 asylansøgere i efteråret 2014, lavede Merete Pilgaard et opslag i facebookgruppen Venligboerne, hvor hun efterlyste folk, der havde lyst til at tage venligt imod dem. 13 meldte sig – og herefter oprettede hun undergruppen: Venligboerne Flygtningehjælp.

Siden er initiativet vokset med en eksplosiv fart. I dag er der Venligbogrupper i over 90 byer i Danmark med i alt ca 150.000 Venligboere. Det lille venlige lokale initiativ gav pludselig mening for folk i hele landet. Bevægelsen har siden da også bredt sig til flere lande i Europa. Der findes Venligbogrupper i Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig, Italien, Ungarn, Storbritannien og Holland. Mange af undergrupperne har relation til flygtningearbejde, men grundværdierne er de samme. De tre nøglesætninger gør sig stadig gældende:

1: Vær venlig i mødet med andre

2: Vær nysgerrig, når du møder mennesker, der er forskellige fra dig

3: Mød forskellighed med respekt.

Formålet i forhold til flygtninge er, at vores asylansøgere og flygtninge skal føle sig venligt modtaget. Venligboerne priser mangfoldigheden og ser hvert eneste menneske som en god ressource og værdi. Vi tror på, at vi alle kan tilføre hinanden noget godt i mødet med hinanden.

Venligboerne forholder sig ikke til, hvorfor asylansøgerne er her, eller OM de skal være her. Vi forholder os til, AT de er her. Vi lader myndigheder vurdere, om de har ret til at blive. Indtil denne beslutning er taget, er vi venlige og imødekommende. Det ser vi som almindelig medmenneskelighed og anstændighed. Venligboerne har ikke en politisk agenda. Vi agerer inden for de regler og rammer, der er sat – og er interesseret i dialog og samarbejde med myndighederne.

Om os

Læs mere

Baggrund

Læs mere

Værdier

Læs mere

Fonden

Læs mere