Venligboernes organisation

Venligboerne er en bevægelse – eller et koncept kan man kalde det. (Opstartet Juni 2013) Det betyder, at der ikke er en forening eller anden form for formel organisation bag den efterhånden landsdækkende bevægelse.

I takt med at Venligboerne voksede drastisk valgte Venligboernes stifter, Merete Bonde Pilgaard i januar 2015 at spørge, i første omgang Søren Bredal og Jens Guldsmed-Thomsen, om hjælp til at fastholde de oprindelige værdier og tanker med Venligboerne, men også for at sikre at regler og rammer blev overholdt som nedenfor beskrevet. I dag udgøres dette arbejde af Merete Bonde Pilgaard og Søren Bredal.

Denne sammensætning har været kaldt “daglig ledelse” – et bedre ord er måske venlig guidning – det handler blot om at være opmærksom på om tonen, værdierne og rammer overholdes. Det har også været gruppens fokus at fastholde motivationen og glæden ved at være Venligbo blandt de mange tusinde medlemmer.

Administration af facebookgrupperne Venligboerne og Venligboerne Flygtningehjælp udføres af en administratorgruppe, der nu består af medlemmer fra henholdsvis København, Aarhus, Læsø, Hjørring og Tversted. Denne konstellation blev lavet (september 2015) i en erkendelse af, at det kunne være hensigtsmæssigt at have repræsentanter fra hele landet. Vi vurderede at det var en god måde at få nye og udvidede perspektiver på den daglige administration af grupperne.

Der findes ikke en traditionel medlemsregistrering. Mange steder i landet er der oprettet Venligbogrupper – ofte med facebook som platform. Endvidere findes grupper med specifikke, ikke lokale formål så som praktikformidling, håndarbejde, oversættelse, juridisk assistance m.fl. Disse grupper udnævner selv deres administratorer og styres på mange forskellige måder.

Venligboerne priser mangfoldigheden og anerkender og værdsætter forskellighed. Også indenfor det at være og agere som Venligbo. Men som flere steder beskrevet, med et stort ønske om at handlingerne matcher værdigrundlaget og de få regler.

For at kunne opfylde samfundets krav til registrering, rapportering og håndtering af økonomiske midler har mange venligbogrupper stiftet støtteforeninger eller andre juridiske enheder. Disse foreninger har vidt forskellige vedtægter. Hvis man ønsker at stifte en støtteforening, kan man fx tage udgangspunkt i disse Vedtægter

Venligboerne og Venligboerne Flygtningehjælp er økonomisk og juridisk bakket op af ’Støtteforeningen for Venligboerne Flygtningehjælp’ CVR-nr. 36244011. Denne forening administrerer også midlerne for Venligboernes Fond.

Der findes venligbogrupper i andre europæiske lande, bla. Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Grækenland, Italien, Frankrig. Disse er organiseret på forskellige måder, der er tilpasset lokale forhold.

Hvem som helst kan i princippet stifte en venligbogruppe. Venligboernes stifter, Merete Bonde Pilgaard, beder blot om, at man overholder Venligboernes grundprincipper og værdier.

Baggrund

Læs mere

Værdier

Læs mere

Flygtningehjælp

Læs mere

Fond

Læs mere